Sobre de compacte color palazzo

60 x 6070 X 7076x7680 x 80110x70120x8070Ø80Ø