Pagi 4g con braccioli

La cadira pagi 4g con braccoli és una cadira de massís trefilat, seient de vareta de 8 mm i té els acabats en negres.
Apte per a hostaleria. Girona