DONDOLINA

La cadira Dondolina és una cadira de massís trefilat, seient de vareta de 8 mm i té els acabats en negres.
Apte per a hostaleria. Girona