Pagi Slitta

0

La cadira pagi slitta és una cadira de massís trefilat, seient de vareta de 8 mm i té els acabats en negres.
Apte per a hostaleria. Girona