Silló HOFFMAN

ENVERNISSAT NATURALENVERNISSAT COLORS
TAPISSAT POLIPIELREIXETA NATURAL
TAPISSAT POLIPIELREIXETA NATURAL

El sillón hoffman és per a seients per a bars, discoteques, restaurants, hotels, seients per a la llar, hostaleria en general. Girona