CADIRA TONET REIXETA

ENVERNISSAT NATURALENVERNISSAT COLORS
REIXETA NATURAL

La cadira tonet reixeta és per a seients per a bars, discoteques, restaurants, hotels, seients per a la llar, hostaleria en general. Girona