SILLO KOS

341
ESTRUCTURA BLANCA
CORDA COLOR BEIG

El silló kos és per a jardí, en alumini, amb trenat en cautxú i cordó de polièster i per a hostaleria. Girona