SILLO CUBA

ESTRUCTURA NEGRAESTRUCTURA ANTRACITA
CORDA COLOR MARRÓCORDA GRIS FOSC

El silló cuba serveix per a jardí, en alumini i corda de polièster teixit i per a també serveix per a hostaleria. Girona