sillo filipinas textilene negre

145.00

El silló filipinas és apilable robust per a ús exterior amb nou color textilè per a hostaleria. Girona