Sillo filipinas textilene blanc i negre

149.30

El silló filipinas és apilable robust per a ús exterior amb nou color textilè per a hostaleria. Girona