sillo filipinas espiga textilene vermell i blanc

180.65

El silló filipinas és apilable robust per a ús exterior amb nou color textilè per a hostaleria. Girona