Sillo SUE

95.80

El silló sue busca modernitat i contemporaneïtat, amb recursos marcadament historicistes i clàssics, com ho són les palas que conformen l'espatlla per a hostaleria. Silueta sencilla i formalment poc cridanera, Sue busca un espai dins els interiors i exteriors per a la nostàlgics de cert classicisme sense portar-ho a l'exageració. Disponible amb i sense braços, És lleuger, apilable i per a hostaleria. Girona